Åbning af klimauge

Vært for åbning af Klima Rebild 2019 og nu officielt et grønt gymnasium

I fredags modtog SGY Det Grønne Flag af Friluftsrådet, som et symbol på alle de tiltag elever og ansatte har gjort for udvikling af en mere bæredygtig skole. Viceborgmester Morten Lem overrakte flaget til skolens miljøudvalg som samtidig markerede åbningen af Klima Rebild 2019. En storslået åbning med uropførsel af værket “Den mindste dråbe” af Rebilds 100-mand store klimakor for ca. 500 gæster. Værket var komponeret af vores tidligere elev Johanne Grønkjær Lorenzen. Johan Møllebjerg fra 3.c spillede også en central rolle som marimbasolist. Et utroligt flot og rørende værk!

Det Grønne Flag blev tildelt på baggrund af vores vision om en grøn og bæredygtig profil som har resulteret i en lang række af konkrete initiativer med foredrag, arrangementer og i den daglige undervisning.

Gennem flere år vi arbejdet med miljøforbedringer på skolen gennem en række fysiske tiltag. Der er blandt andet opsat solceller, nyt automatisk lyssystem og vandbesparende toiletter. Siden 2012 er det lykkedes os at nedsætte elforbruget med 39%.

Miljøudvalget har hele skoleåret arbejdet målrettet med at opnå Det Grønne Flag, som de formulerede det i åbningstalen i fredags:

”For at vi kunne opfylde kravene til dette flag, skulle vi dokumentere skolens omfattende arbejde med forskellige klimamål. Det mundede ud i, at vi skulle udarbejde en rapport. I rapporten skulle vi skrive en miljøvision, en handleplan, vedhæfte referater fra tidligere møder, argumentere for vores grønne initiativer, samt finde dokumentation for arrangementer, undervisning, fysiske tiltag og andet, som vi har haft gang i på skolen.

Nogen vil sige at det var at skyde sig selv i foden, da vores rapport endte på ca. 4 dansk-stiles længde, men hvad gør man ikke for klimaet.”

Titlen har givet blod på tanden til det videre arbejde med klima og bæredygtighed, og miljøudvalget har allerede masser af nye tiltag på tegnebrættet.

Stor tak til især miljøudvalg og ikke mindst Max for det store arbejde!