Billedkunst B på Designhøjskolen

Billedkunst B på Den Skandinaviske Designhøjskole

Fra tirsdag til onsdag deltog eleverne fra billedkunst B i en arkitekturworkshop på Den Skandinaviske Designhøjskole, hvor eleverne fik en virkelighedsnær oplevelse af, hvad det vil sige at arbejde kreativt og koncentreret inden for en 24 timers periode.

Med afsæt i en række arkitektoniske grundbegreber skulle eleverne arbejde teoretisk og praktisk med rumlige forløb, forbindelser og overgange. De fik her indblik i en række centrale elementer i en kreativ proces, bl.a. analyse, idegenerering, benspænd, til- og fravalg samt 3-dimensionelle modelteknikker. Hertil kom vigtigheden af en velovervejet præsentation med efterfølgende kritik. Eleverne snusede samtidig til, hvad det vil sige at studere arkitektur og design på en moderne højskole, hvor der også var plads til hyggeligt samvær imellem alt det faglige.