Ha´det godt på SGY

Trivselsarrangement

”Hvad kan elever, lærere, rektor og undervisningsministeren gøre for at forbedre gymnasieelevers mentale trivsel?”

Det var det helt store spørgsmål torsdag den 9. marts, da alt normal undervisning var suspenderet i tre timer for at støtte op om P3’s store, nationale event ”Ha’ det godt”. Trivselsarrangementet er en del af en større mission for P3, der igennem hele 2023 vil sætte fokus på unges trivsel.

Trivselseventet begyndte med en fælles opstart i hallen. Efter visning af P3’s kick-off video stod den på fælles danseopvarmning med Alma Hausgaard Jensen og Eskild Refstrup Schaumann fra 3.g.

Eleverne blev derefter inddelt i hold på tværs af klasser og årgange, hvor de skulle diskutere trivsel på mikroplan, på skoleniveau og på samfundsplan. Forslagene fra mikro- og skoleniveau blev samlet ind og vil efterfølgende blive taget til efterretning på skolen.

Kl. 12.30 mødtes alle eleverne ved scenen for at overvære kåringen af de bedste forslag på samfundsplan. Der var mange gode ideer, og derfor blev der udvalgt hele tre forslag, der vil blive sendt til Mattias Tesfaye. 1. pladsen gik dog til en gruppe elever, der foreslog, at det skal gøres nemmere at komme ind på uddannelser efter gymnasiet, og at der skal tænkes i nye kriterier for optag for at mindske karakterpresset.

Der er mange forskellige bud på, hvad elever, lærere, rektor og undervisningsministeren kan gøre for at forbedre trivslen på gymnasiet, men stemningstommelfingeren blandt både elever og ansatte peger tydeligvis op ad efter torsdagens arrangement og elevernes engagement – så det ser bestemt ud til, at der fortsat er gode muligheder for at have det godt på Støvring Gymnasium.