Idrætsdag 2018

Årets idrætsdag

Trods trusler om skybrud og torden holdt vejret sig nogenlunde i skindet det meste af dagen på årets festlige idrætsdag, hvor klasser og elever dystede i en lang række discipliner. Der blev danset, dystet i volleyball, fodbold, M-bold, hockey, skak og bordtennis, og dagen bar præg af entusiastiske elever og høj kampgejst.

Traditionen tro skulle dagen været sluttet med tovtrækning på boldbanerne, men tilsidst valgte himlen at åbne sine sluser, og idrætsdagen måtte slutte lidt før tid.