Viden Skaber

viden skaber

2.c agerer bindeled mellem universitetet og den brede befolkning

Videnskab skaber viden… Men hvordan formidler man bedst muligt den viden, som skabes af forskere på universitetet, til den brede befolkning? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for et stort, nyt og spændende 2-årigt projektforløb ”Viden Skaber”.

Grundidéen med projektet er at lade gymnasieelever agere bindeled mellem universitetet og befolkningen for på den måde at gøre kompliceret, videnskabeligt stof mere tilgængeligt og forståeligt for almindelige mennesker.

Foredrag ved af Thomas Helmer Pedersen

Over de næste to år vil elever her fra SGY samt elever fra Vesthimmerlands Gymnasium og Aalborg Katedralskole blive oplært i konkret forskning på seks forskellige videnskabelige områder inden for kemi, fysik og biologi. Elevernes opgave bliver derefter at finde den optimale formidling af stoffet i lokalområdet.

Det er kemilærer Trine Kæseler, der i samarbejde med universitetsforsker Thomas Helmer Pedersen fra Institut for Energiteknik, har struktureret projektets første forløb. Forløbet handler om plastik og plastiks genanvendelse og er netop sat i gang.

Forsøg med at lave nylon i kemi
Eleverne følger med i kemiforsøget

Her på skolen er det 2.c, der får lov at kaste sig ud i plastikkens verden. Efter at have brugt et par kemilektioner på at sætte sig ind i, hvad plastik er, fik klassen onsdag den 7. oktober besøg af Thomas Helmer Pedersen. Det er netop hans forskning om genanvendelse af plastik, som eleverne herefter skal videreformidle.

Forsøg med at lave nylon i kemi
Lyttende elever
Lyttende elever
Forsøg med at lave nylon i kemi

Ifølge Trine er det væsentligste for eleverne at opdage, at de fint er i stand til at sætte sig ind i temmeligt kompliceret stof, og at de er i stand til at formidle videre til andre. Spørger man eleverne i 2.c, er de da også vilde med rollen som formidlere: ”Det er sjovt at få love at prøve noget andet, end det vi plejer”, siger en, mens en anden uddyber: ”Vi har lige pludselig et ansvar, når vi skal forklare andre om Thomas’ forskning. Det er meget interessant”.

Lyttende elever
Foredrag ved af Thomas Helmer Pedersen

2.c er enige om, at det er fedt at få lov til at dykke ned i et emne og arbejde intensivt med det fra flere sider i en komprimeret periode. De har i denne uge haft i alt seks kemilektioner og tre samfundsfagslektioner. Dommen lyder indtil videre: ”Det er fedt tydeligt at kunne se sammenhænge mellem det, vi arbejder med i lektionerne, og det, som forskerne kommer udefra og fortæller om”.