Region Aalborg 2

Afslutning med akademiet

Alle tre spørgsmål afholder camp på Aalborg Universitet d. 26. – 27. april 2024 (overnatning sker på Aalborg Tekniske Gymnasium, HTX).

Akademieleverne møder ind fredag formiddag på tre forskellige AAU-lokationer, som faciliterer det faglige indhold til hver af de tre camps om fredagen. Fredag aften er der indkvartering, aftensmad og overnatning på Aalborg Tekniske Gymnasium for alle tre camps. Lørdag fordeles akademieleverne igen ud på de tre camps, hvor der arbejdes i professionsrettede faglige workshops.

Se endeligt program nedenfor:

 

Spørgsmål 1

Menneske eller maskine? Program og konkurrence for campdage  Kort over mødested/busstop/parkering

Livet, som vi kender det, er under forandring gennem nye teknologiske muligheder. Robotter, AI, cybertrusler og machine learning spiller en større og større rolle i vores samfund. Samtidig er den kemiske og bioteknologiske indsigt i mennesket som organisme ved at være så detaljeret, at vi kan behandle de fleste sygdomme og endda forbedre det raske individ. Men med nye teknologier opstår nye udfordringer og spørgsmål – og her er det vigtigt med teoretisk indsigt og eksperimentel nysgerrighed for at finde løsningerne.

Spørgsmål 2

Hvordan påvirkes vi i mødet med kultur på kanten? Program og konkurrence for campdage

Humanister er de glemte helte, som gennem sprog, litteratur, kunst og historie lærer os at begribe, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør.  Denne viden er vigtig for at forstå og undgå at forskellige kulturelle værdier clasher, når norm møder kultur på kanten.

I debatten om geografiske og kulturelle udkanter, integration, mediernes ekkokamre, kønsidentitet samt subkulturer generelt er det vigtigt med indsigt, som gør os i stand til at oversætte og forstå kultur på kryds og tværs.

Spørgsmål 3

Hvilke konsekvenser har mangel på handling for skillelinjer i samfundet? Program og konkurrence for campdage

Vi betegnes i dag som værende stærke på idealer, men svage på handlinger – hvad gør det ved skillelinjer i samfundet – det være sig geografiske, økonomiske, ideologiske, etniske, kønslige, kropslige osv. De har alle indflydelse på den måde vi lever på i dag. Det ses i spørgsmålene om fx ulighed, klimakrise, ligestilling eller politisk polarisering, der alle udspringer af menneskers beslutninger og handlinger. Vores adfærd er med til at forstærke og fastholde allerede eksisterende samfundsmæssige skillelinjer og strukturer. Spørgsmålet er, om dette bør kalde på både politiske initiativer på makroniveau samt individers og virksomheders handlinger på mikroniveau i bestræbelserne på at bekæmpe og ophæve disse – eller om vi bare skal gøre, som vi hele tiden har gjort?

dato og sted for regionaldage 2023/24

Her offentliggøres datoer for regionaldage i takt med de indmeldes til sekretariatet.

Spørgsmål 1 – menneske eller maskine:

Regionaldag 1: Aalborg Tekniske Gymnasium – Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg, torsdag d. 23/11-2023 Se program her

Regionaldag 2: Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg, onsdag d. 24/1-2024 Se program her

Regionaldag 3: Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg, torsdag d. 7/3-2024 Se program her

Spørgsmål 2 – mødet med kultur på kanten:

Regionaldag 1: Handelsgymnasiet Aalborg, Saxogade 10, 9000 Aalborg, torsdag d. 14/12-2023

Regionaldag 2: Aalborg Tekniske Gymnasium – Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg, torsdag d. 18/1-2024

Regionaldag 3: Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg, onsdag d. 3/4-2024 Se program her Køn og gingerbread

Spørgsmål 3 – skillelinjer i samfundet:

Regionaldag 1: Handelsgymnasiet Aalborg, Saxogade 10, 9000 Aalborg, torsdag d. 14/12-2023

Regionaldag 2: Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg, onsdag d. 24/1-2024

Regionaldag 3: Aalborg Tekniske Gymnasium – Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg, onsdag d. 3/4-2024 Se program her

Aktiviteter på de tre spor

Overblik på regionaldage fordelt på de enkelte skoler samt kontaktoplysninger på primære kontaktpersoner og tovholdere på de tre spørgsmål findes her: Regionaldage og kontaktpersoner.xlsx

Regionaldagene planlægges af skolernes egne tovholdere og går på skift på de enkelte skoler for hver af de tre spørgsmål.

Tovholderne har faglig frihed til at planlægge indhold ud fra de rammer som de tre spørgsmål og tilhørende camp lægger op til.

Her er et forslag til hvordan en regionaldag kan se ud

Tovholderne kan få sparring af de faglige koordinatorer til planlægningen.

Spørgsmål 1: Menneske eller maskine?

Preben Rye Larsen: pryy@aatg.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål 2: Hvordan påvirkes vi i mødet med kultur på kanten?

Christian Holm Christiansen: chhc@ah.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål 3: Hvilke konsekvenser har mangel på handling for skillelinjer i samfundet?

Charlotte Horn: ch@sgy.dk

Rekruttering

Målgruppen er særligt interesserede og dygtige 2.g-elever. Udgangspunktet er 5 elever pr. skole til hvert spor (HHX og HTX lidt speciel). Tovholderne rekrutterer eleverne på skolerne. Deadline for indmeldelse af elevdeltagere er d. 1. oktober 2023 til sekretariatet. Send liste til cb@sgy.dk

Forslag til rekruttering

  • Spørg fag-/fakultetskolleger om, hvilke elever der kunne egne sig fra deres hold
  • Hold fælles intromøde for egnede elever (rekrutterings-powerpoint fra NGA)
  • Prik udvalgte elever
  • Præsenter NGA i klasser med relevante studieretninger
  • Brug evt. det fremsendte ansøgningsskema fra brev 4
  • Eleverne oplever fede regionaldage og en interessant camp samt får diplom for deltagelse

Link til powerpoint mhb. rekruttering findes her

Kick-off event

Der er udpeget en faglig koordinator til hver af de tre overordnede spørgsmål. Den faglige koordinator har været med til planlægning af camp og kan hjælpe med sparring til tovholderne i planlægningen af regionaldagene. Hver faglig koordinator vil kommunikere ud til tovholderne under deres respektive spørgsmål i starten af skoleåret.

Teams-møde for alle tovholdere

For at klæde alle tovholdere på til at planlægge deres regionaldag og give en introduktion til NGA, blev der inviteret til et Teams-møde for hvert spor. Det var den faglige koordinator for hvert spor, som stod for mødet. Mødet blev afholdt onsdag d. 6/9-2023 kl. 16.00-16.30.

Powerpointpræsentation til introduktionen findes her