Region Vendsyssel

dato og sted for regionaldage 2023/24

Her offentliggøres datoer for regionaldage i takt med de indmeldes til sekretariatet.

Spørgsmål 1 – menneske eller maskine:

Regionaldag 1: Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1, 9900 Frederikshavn, mandag d. 6/11-2023 Se program her Uddrag af Searle

Plancher og materiale fra regionaldagen kan findes her: Powerpoint intro Powerpoint filosofi Hvordan virker kunstig intelligens

Regionaldag 2: EUC Nord (HTX Frederikshavn), Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn, torsdag d. 8/2-2024  Se program her

Regionaldag 3: Brønderslev Gymnasium, Islands Allé 20, 9700 Brønderslev, onsdag d. 3/4-2024

Spørgsmål 2 – mødet med kultur på kanten:

Regionaldag 1: Brønderslev Gymnasium, Islands Allé 20, 9700 Brønderslev, mandag d. 6/11-2023 Se program her

Regionaldag 2: Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1, 9900 Frederikshavn, torsdag d. 8/2-2024 Se program her

Regionaldag 3: Dronninglund Gymnasium, Søndervangsvej 1, 9330 Dronninglund, onsdag d. 3/4-2024

Spørgsmål 3 – skillelinjer i samfundet:

Regionaldag 1: Dronninglund Gymnasium, Søndervangsvej 1, 9330 Dronninglund, mandag d. 6/11-2023 kl. 8.30 – 14.50 Se program her

Regionaldag 2: Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1, 9900 Frederikshavn, torsdag d. 8/2-2024 Se program her

Regionaldag 3: EUC Nord (HHX Hjørring), Hestbærvej 30 ,9800 Hjørring, onsdag d. 3/4-2024

Aktiviteter på de tre spor

Overblik på regionaldage fordelt på de enkelte skoler samt kontaktoplysninger på primære kontaktpersoner og tovholdere på de tre spørgsmål findes her: Regionaldage og kontaktpersoner.xlsx

Regionaldagene planlægges af skolernes egne tovholdere og går på skift på de enkelte skoler for hver af de tre spørgsmål.

Tovholderne har faglig frihed til at planlægge indhold ud fra de rammer som de tre spørgsmål og tilhørende camp lægger op til.

Her er et forslag til hvordan en regionaldag kan se ud

Tovholderne kan få sparring af de faglige koordinatorer til planlægningen.

Spørgsmål 1: Menneske eller maskine?

Preben Rye Larsen: pryy@aatg.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål 2: Hvordan påvirkes vi i mødet med kultur på kanten?

Christian Holm Christiansen: chhc@ah.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål 3: Hvilke konsekvenser har mangel på handling for skillelinjer i samfundet?

Charlotte Horn: ch@sgy.dk

Rekruttering

Målgruppen er særligt interesserede og dygtige 2.g-elever. Udgangspunktet er 5 elever pr. skole til hvert spor (HHX og HTX lidt speciel). Tovholderne rekrutterer eleverne på skolerne. Deadline for indmeldelse af elevdeltagere er d. 1. oktober 2023 til sekretariatet. Send liste til cb@sgy.dk

Forslag til rekruttering

  • Spørg fag-/fakultetskolleger om, hvilke elever der kunne egne sig fra deres hold
  • Hold fælles intromøde for egnede elever (rekrutterings-powerpoint fra NGA)
  • Prik udvalgte elever
  • Præsenter NGA i klasser med relevante studieretninger
  • Brug evt. det fremsendte ansøgningsskema fra brev 4
  • Eleverne oplever fede regionaldage og en interessant camp samt får diplom for deltagelse

Link til powerpoint mhb. rekruttering findes her

Afslutning med akademiet

Alle tre spørgsmål afholder camp på samme dato som er fastlagt til d. 26-27. april 2024.

Akademieleverne møder ind fredag formiddag på tre forskellige AAU-lokationer, som faciliterer det faglige indhold til hver af de tre camps om fredagen. Fredag aften er der indkvartering, aftensmad og overnatning på Aalborg Tekniske Gymnasium for alle tre camps. Lørdag fordeles akademieleverne igen ud på de tre camps, denne gang på UCN-lokationer, hvor der arbejdes i professionsrettede faglige workshop. Tanken er derudover, at akademieleverne løbende skal arbejde projektorienteret i grupper på baggrund af de faglige inputs fra AAU og UCN, og udarbejde en digital poster, som skal indgå i en form for afsluttende konkurrence.

Det faglige indhold er stadig i planlægningsfasen, men her følger hvad der er tænkt indtil videre. Håbet er, at vi har program til alle tre camps inden udgangen af august.

 

Spørgsmål 1

Menneske eller maskine? Programskitse for campdage

Livet, som vi kender det, er under forandring gennem nye teknologiske muligheder. Robotter, AI, cybertrusler og machine learning spiller en større og større rolle i vores samfund. Samtidig er den kemiske og bioteknologiske indsigt i mennesket som organisme ved at være så detaljeret, at vi kan behandle de fleste sygdomme og endda forbedre det raske individ. Men med nye teknologier opstår nye udfordringer og spørgsmål – og her er det vigtigt med teoretisk indsigt og eksperimentel nysgerrighed for at finde løsningerne.

Fredagsprogrammet for spørgsmål 1 består af foredrag og workshops på AAU med forskere og studerende omhandlende forskellige aspekter omkring menneske og maskine. Der vil f.eks. være workshops under titler som ”Tænk som en hacker”, ”Hvordan virker AI, og hvordan påvirker det vores samfund?” samt ”DNA-sekventering: Sundhed og big-data”. Lørdag på UCN arbejdes der i professionsrettede workshops i forlængelse af fredagens faglige program.

Spørgsmål 2

Hvordan påvirkes vi i mødet med kultur på kanten? Programskitse for campdage

Humanister er de glemte helte, som gennem sprog, litteratur, kunst og historie lærer os at begribe, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør.  Denne viden er vigtig for at forstå og undgå at forskellige kulturelle værdier clasher, når norm møder kultur på kanten.

I debatten om geografiske og kulturelle udkanter, integration, mediernes ekkokamre, kønsidentitet samt subkulturer generelt er det vigtigt med indsigt, som gør os i stand til at oversætte og forstå kultur på kryds og tværs.

Fredagsprogrammet for spørgsmål 2 består af foredrag og workshops på AAU med forskere og studerende omhandlende mødet med ungdomskultur på kanten med fokus på identitet og køn med udgangspunkt i serier. Lørdag på UCN arbejdes bl.a. med normalitetsbegrebet gennem professionsrettede faglige workshops.

Spørgsmål 3

Hvilke konsekvenser har mangel på handling for skillelinjer i samfundet? Programskitse for campdage

Vi betegnes i dag som værende stærke på idealer, men svage på handlinger – hvad gør det ved skillelinjer i samfundet – det være sig geografiske, økonomiske, ideologiske, etniske, kønslige, kropslige osv. De har alle indflydelse på den måde vi lever på i dag. Det ses i spørgsmålene om fx ulighed, klimakrise, ligestilling eller politisk polarisering, der alle udspringer af menneskers beslutninger og handlinger. Vores adfærd er med til at forstærke og fastholde allerede eksisterende samfundsmæssige skillelinjer og strukturer. Spørgsmålet er, om dette bør kalde på både politiske initiativer på makroniveau samt individers og virksomheders handlinger på mikroniveau i bestræbelserne på at bekæmpe og ophæve disse – eller om vi bare skal gøre, som vi hele tiden har gjort?

Fredagsprogrammet for spørgsmål 3 består af foredrag og workshops på AAU med forskere og studerende omhandlende skillelinjer med udgangspunkt i migration, digital ulighed og klimaudfordringer. Lørdag arbejdes der på UCN med faglige workshops bl.a. med udgangspunkt i socialinnovative løsningsforslag på de problemer, som blev skitseret dagen forinden.

Informationer vedrørende camp vil blive opdateret løbende.

Kick-off event

Der er udpeget en faglig koordinator til hver af de tre overordnede spørgsmål. Den faglige koordinator har været med til planlægning af camp og kan hjælpe med sparring til tovholderne i planlægningen af regionaldagene. Hver faglig koordinator vil kommunikere ud til tovholderne under deres respektive spørgsmål i starten af skoleåret.

Teams-møde for alle tovholdere

For at klæde alle tovholdere på til at planlægge deres regionaldag og give en introduktion til NGA, blev der inviteret til et Teams-møde for hvert spor. Det var den faglige koordinator for hvert spor, som stod for mødet. Mødet blev afholdt onsdag d. 6/9-2023 kl. 16.00-16.30.

Powerpointpræsentation til introduktionen findes her