Region Vendsyssel

FROKOSTMØDE

For at klæde alle tovholdere på til at planlægge deres regionaldag og give en introduktion til NGA, indkaldes alle tovholdere og kontaktpersoner i regionen til møde med sekretariatet

og de faglige koordinatorer til fælles opstart tirsdag d. 10. september 2024 (uge 37) kl. 12.30 – 14.00 på Dronninglund Gymnasium.

Dagsorden:

Fælles oplæg + frokost (30 min)

  • Formål NGA
  • Rekruttering og gode råd
  • Evalueringer og nye tiltag
  • Kommunikation
  • Camp overordnet

Alle fordeles ud i de 3 spor med NGAs tilhørende faglige koordinatorer (1 time)

  • Nærmere forståelse af det overordnede spørgsmål (koordinator uddyber)
  • Skolernes tovholdere (faglærere) og NGAs faglige koordinator kan få talt sammen
  • Regionaldagenes indhold og progression. Der nikkes til hinanden om datoerne og værtsskoler.
  • Camp mere konkret i de enkelte spor (koordinator uddyber)

Der er ingen fælles afslutning, så de 3 spor kan godt slutte efter behov.

NGA i skoleår 2023/24:

I september 2023 blev der afholdt møde på Teams til opstart. Powerpointpræsentation til introduktionen fra da findes her

dato og sted for regionaldage 2024/25

Spørgsmål 1 – menneske eller maskine:

Regionaldag 1: Frederikshavn Gymnasium, d. 3. december 2024

Regionaldag 2: EUC Nord – HTX og HHX Hjørring, d. 6. februar 2025

Regionaldag 3: EUC Nord – HTX og HHX Frederikshavn, d. 10. marts 2025

Spørgsmål 2 – mødet med kultur på kanten:

Regionaldag 1: Frederikshavn Gymnasium, d. 3. december 2024

Regionaldag 2: Brønderslev Gymnasium, d. 6. februar 2025

Regionaldag 3: Dronninglund Gymnasium, d. 10. marts 2025

Spørgsmål 3 – skillelinjer i samfundet:

Regionaldag 1: Dronninglund Gymnasium, d. 3. december 2024

Regionaldag 2: Hjørring Gymnasium, d. 6. februar 2025

Regionaldag 3: Brønderslev Gymnasium, d. 10. marts 2025

Aktiviteter på de tre spor

Kontaktoplysninger på primære kontaktpersoner og tovholdere på de tre spørgsmål findes her: Primære kontaktpersoner og tovholdere

Regionaldagene planlægges af skolernes egne tovholdere og går på skift på de enkelte skoler for hver af de tre spørgsmål.

Tovholderne har faglig frihed til at planlægge indhold ud fra de rammer som de tre spørgsmål og tilhørende camp lægger op til.

Her er et forslag til hvordan en regionaldag kan se ud

Tovholderne kan få sparring af de faglige koordinatorer til planlægningen.

Spørgsmål 1: Menneske eller maskine?

Preben Rye Larsen: pryy@aatg.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål 2: Hvordan påvirkes vi i mødet med kultur på kanten?

Christian Holm Christiansen: chhc@ah.dk

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spørgsmål 3: Hvilke konsekvenser har mangel på handling for skillelinjer i samfundet?

Charlotte Horn: ch@sgy.dk

Afslutning med akademiet

Alle tre spørgsmål afholder camp på Aalborg Universitet torsdag d. 3. april – fredag d. 4. april 2025 (overnatning sker på Aalborg Tekniske Gymnasium, HTX).

Alle akademielever fordelt på de tre spor møder ind på Aalborg Universitet kl. 9:00 til tre forskellige camps. Programmerne bliver optimeret fra i år, men overordnet er det faglige indhold fastholdt. Der er ligeledes overnatning på HTX Aalborg Tech, hvorefter de faglige programmer fortsættes og afsluttes med pitch og poster konkurrencer fredag senest kl. 14 på Aalborg Universitet.

Endelig program offentliggøres når vi nærmer os.