Klasserumskultur

God klasserumskultur

 • Deltag aktivt i undervisningen
 • Respekter mødepligten
 • Tilstræb toiletbesøg i frikvartererne
 • Medbring relevante bøger, papir, computer mv.
 • Læs lektier til hver time – det er også vigtigt, når der er gruppearbejde
 • Når timen begynder skal du tage relevante bøger, papir og notater frem og være klar
 • Du skal spise i frikvartererne, ikke i timerne (kageordning, fødselsdag og lign. undtaget). Drikkevarer i timerne er ok.
 • Du skal kommunikere privat med andre i pauserne, ikke på sedler, SMS og mails i timerne.
 • Telefon skal slukkes og blive i tasken, medmindre læreren vurderer, at telefonen skal anvendes til faglige formål.
 • Computer bruges kun til faglige formål i timerne. Anden brug af computer skal ske i pauser og fritid.
 • Lyt til andre, når de taler – både andre elever og lærere.
 • Stil spørgsmål én af gangen. Tal tydeligt.