Oprydning

Oprydning

Oprydningen på Støvring Gymnasium er et fælles anliggende for alle på Støvring Gymnasium, og en ordentlig og ren skole kræver en gensidig respekt mellem elever, lærere og rengøringspersonale. Det er væsentligt for pedel og rengøringspersonale, at de kan komme til at udføre deres arbejde til glæde for os alle, og det er væsentligt for almindelig trivsel at skolen fremtræder ordentligt.

Oprydning i klasselokaler

Efter hvert modul ryddes fuldstændigt op i klasselokalet. Dvs. stole sættes op, eventuelt affald fjernes. Lærerstol og lignende sættes på plads. Tavlen tørres af.

Bruges lokalet til spisning i 12-frikvarteret ryddes naturligvis tilsvarende i slutningen af frikvarteret.

Oprydning i fællesområdet

Ejerskab forpligter. Dvs. den klasse, der har en sofagruppe, har forpligtelsen til at holde denne ren og ryddelig. Alle personlige ejendele tages med hjem, når skoledagen slutter.

Jakker og tasker placeres hensigtsmæssigt (læs: skal ikke flyde på bordene).

Efter 12-frikvarteret gennemfører klasserne på skift en totaloprydning i fællesarealet (med særligt øje på oprydning af borde og stole, samt affald på gulvet). Den lærer, der har klassen mens der ryddes op, går med og overvåger oprydningen. Læreren har tilsynet med, at oprydningen finder sted. Hvis læreren vurderer, at et område er efterladt så svinsk, at klassen ikke bør påtage sig oprydningen, henvender han/hun sig på kontoret – hvorefter en fra ledelsen tager sig af problemet.

Almindelig adfærd

Alle – elever og lærere – har ansvaret for at gribe ind, hvis man ser urimelig adfærd. Urimelig adfærd er bl.a., at affald efterlades eller smides på gulvet.

Sanktioner

Hvis rektor konstaterer, at en elev – trods påtale – ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv, kan sanktion som følge af skolens ordensregler komme på tale.