Confucius Classroom

Confucius Classroom på Støvring Gymnasium

Den 23. august 2010 fandt Nordens første officielle indvielse af et Confucius Classroom sted, og det var på Støvring Gymnasium, med deltagelse af bl.a. undervisningsminister Tina Nedergaard. 

Helt konkret betyder status for Confucius Classroom, der blev etableret i samarbejde med Confucius Institute for Innovation and Learning på Aalborg Universitet, at Støvring Gymnasium bl.a. har mulighed for at trække på kinesiske undervisere, kontakter til universiteter i Kina og få tilført midler til sine aktiviteter. 

Eleverne, der har kinesisk, har mulighed for at deltage på en “summershool” i Beijing i august i 3.g, og de har desuden mulighed for at søge sholarships, så de efter gymnasiet kan studere et halvt år på Beijing Normal University. Hvis en elev tilbydes dette scholarship er alle udgifter finansieret – herunder bolig og lommepenge.

Alt dette foregår via Hanban, der er Confucius Institutes hovedkontor i Beijing. Tillige giver aftalen mulighed for løbende at opleve kulturelle arrangementer. 

Hensigten med samarbejdet er at skabe endnu bedre vilkår for kinesiskundervisningen på gymnasiet til glæde og gavn for både elever og lærere. Confucius Institute for Innovation and Learning vil i fremtiden arbejde for at etablere endnu flere Confucius Classrooms i Danmark på både gymnasier og folkeskoler. 

Det primære formål med Confucius Institute er at udbrede kendskabet til kinesisk sprog og kultur, bl.a. gennem diverse sprogkurser rettet mod både uddannelsessektoren og erhvervslivet. 

Herudover arrangeres der løbende gratis kulturelle aktiviteter for alle interesserede.