Svend Falkner Sørensen

Svend Falkner Sørensen

Konstitueret vicerektor, underviser i erhvervsøkonomi og historie

SF(at)sgy.dk