Program for 1. skoledag

Første skoledag

8.30-8.45

Hver introklasse får angivet et område i fællesarealet, hvor de hører til. Således vil introklasserne være samlet inden Jens byder velkommen. Efter rektors velkomst går man ud i klasselokalet. De to første moduler er afsat til teamlærere og tutorer.

8.45 – 12.05
Den restende tid af de første to moduler er afsat til teamlærerne og tutorerne:

Præsentation, navnelege og andre rystesammen lege, praktiske oplysninger, rundvisning på skolen og hjælp til at logge på skolens it-systemer.

Introklassen skal inden andet moduls afslutning have været igennem følgende skolerelaterede opgaver:

  • Lectio
  • Office 365-miljøet via ITS (portal.supportcenter.dk, brugernavn, installation af apps som Outlook, Word, Excel, OneNote og evt. andre programmer på ITS’ side)
  • Oprettelse af kontaktgrupper i introklassen

12.30-14.10:

Almindelig undervisning