En skolekultur der danner

En skolekultur, der åbner nye perspektiver

I de kommende år vil vi fremme en skolekultur, som engagerer, danner og åbner perspektiver for den enkelte.

Vi vil inspirere vores elever til at sætte aktiviteter i gang på skolen og i lokalområdet, der gør en forskel for andre. Gode elevinitiativer skal gribes, og som elev skal man kunne se sin idé blive til virkelighed og få betydning for andre. Vi vil fremme en kultur, præget af SGY-ånden, hvor det er naturligt for eleverne at være en del af skolens beslutningsprocesser, hvor det er synligt for eleverne, at de har indflydelse, og hvor elever motiveres til at engagere sig.

Vi vil prioritere en stærk international profil med inspirerende rejser og udvekslingsophold, hvor læringsrummet flyttes ud i verden, og hvor eleverne får flyttet deres grænser, møder nye perspektiver og får gode sociale oplevelser.

Vi vil fortsætte vores dedikation til bæredygtig omstilling. Vores elever skal opnå nuanceret faglig viden om bæredygtige løsninger. Vi vil engagere elever og ansatte i den fortsatte proces med at gøre skolens drift og dagligdag bæredygtig. Vi vil samarbejde aktivt med vores omgivelser og synliggøre vores bæredygtige profil udadtil. Støvring Gymnasium skal også fremover gøre sig fortjent til Det Grønne Flag.

Vi vil være en aktiv og synlig medspiller i lokalmiljøet, der inviterer grundskoler indenfor og giver eleverne gode faglige og kulturelle oplevelser. Vi vil engagere os i aktiviteter og længerevarende projekter på tværs af organisationer, der stimulerer nysgerrighed og giver nye spændende vinkler på faglige problemstillinger.