Undervisningsmiljø

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

I løbet af efteråret 2015-foråret 2016 har arbejdsmiljøgruppen på Støvring Gymnasium (SGY) (i den her sammenhæng en repræsentant fra ledelsen og 2 elever udpeget af elevrådet) gennemført en undersøgelse af Elevtrivslen jvf. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (lov nr.166) (ikrafttræden 1.august 2001).

I henhold til loven skal denne undervisningsmiljøvurdering forløbe i 4 faser, nemlig

  • Identifikation og kortlægning.
  • Beskrivelse og vurdering.
  • Prioritering og handlingsplan.
  • Opfølgning.

og skal indeholde aspekterne det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

I år har vi for første gang anvendt konsulentfirmaet Ennovas landsdækkende trivselsundersøgelse, som redskab til vores kortlægning af elevernes undervisningsmiljø. Ennovas elevtrivselsundersøgelse fokuserer på 7 områder: Organisering, undervisere, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, egen motivation og udstyr og materialer og udmærker sig ved, at den udover at vise, hvor høj score, eleverne giver de enkelte områder også viser, hvor høj betydning for elevtrivslen, de tillægger de enkelte områder. Endvidere giver det mulighed for at benchmarke resultaterne med de øvrige skoler, som har anvendt Ennova.
Hovedresultaterne af undersøgelse kan ses nedenfor og hele undersøgelsen kan ses ved at klikke på linket.

Det generelle billede er, at eleverne på Støvring Gymnasium vurderer deres trivsel højt og skolen ligger også højt sammenlignet med de 35 andre gymnasier, der har deltaget i undersøgelsen

Læs den samlede Trivselsundersøgelse og vurder selv.

Klik her