Kina

Samarbejde med Xiuzhou High School i Kina

Siden 2002 har Støvring Gymnasium arbejdet sammen med Xiuzhou High School, der ligger i Jiaxing lidt syd for Shanghai.

Samarbejdet omfatter følgende:

Udvekslingsprogrammet, hvor danske elever bor privat hos en kinesisk familie. Kineserne kommer normalt hos os i august, og vi besøger dem i Kina i oktober. Besøget strækker sig over 10-14 dage, og Kina-besøget inkluderer normalt også besøg i Beijing og Shanghai.

Udover samarbejdet med Xiuzhou High School har eleverne, der har kinesisk, en mulighed for at deltage på en “summerschool” i Beijing i august i 3.g, og de har desuden mulighed for at søge scholarship, så de efter gymnasiet kan studere i et halvt år på Beijing Normal University. Hvis en elev tilbydes dette scholarship er alle udgifter finansieret – herunder bolig og lommepenge.

Udveksling af elever og lærere

Kinaudvekslingen er forbeholdt elever som har kinesisk på A-niveau. Udvekslingen finder sted i 2.g eller 3.g. I august har vi normalt besøg af kinesiske elever og lærere på Støvring Gymnasium, og i oktober rejser kinesisk A-niveau til Kina i ca. 10-14 dage, hvor eleverne indkvarteres privat hos jævnaldrende fra Xiuzhou High School i Jiaxing. Under besøget er der mulighed at opleve de kinesiske elevers dagligdag, og værtsskolen arrangerer ekskursioner til seværdigheder i byen og området. Derudover arrangerer den danske gruppe normalt selv studietursdage i Shanghai og i Beijing.

Hver elev betaler ca. 12.000 kr. for rejsen til Kina. I Jiaxing betaler Xiuzhou High School for alle aktiviteter og udflugter og de kinesiske familier påtager sig udgiften ved at have en dansk elev boende. Tilsvarende er det, når de kinesiske elever og lærere besøger Støvring. Turen indeholder også ophold i Shanghai og Beijing, hvor hotel og udflugter er inkluderet i prisen.

Film fra Kina

Kinesisk A på studietur