Bestyrelse

Bestyrelse og officielle dokumenter

Bestyrelsen på Støvring Gymnasium

Gymnasiet ledes af en bestyrelse, der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter skolens administration, økonomiske drift og undervisning. Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen har beslutningskompetence på ethvert område, som bestyrelsen vælger at ville beslutte sig omkring. Normalt vil der være en skelnen mellem bestyrelsens strategiopgaver og den daglige ledelse. Bestyrelsen udarbejder en resultatlønskontrakt for ledelsen, som kan downloades nedenfor.

Bestyrelsens normale opgaver er: 

  • Kendskab til det omgivende samfund
  • Udvikling og strategi
  • Organisering af ledelse, administration og pædagogisk/fagligt udbud.
  • Beslutninger vedrørende økonomi og budget.
  • Kontrol af at planer og kvalitetssikringer føres ud i livet.
  • Interaktion med presse, arbejdsmarkedets parter, skoler og videregående uddannelser.

Skolens bestyrelse er i henhold til vedtægterne sammensat med 5 udefrakommende medlemmer, 2 medarbejdere (hvoraf 1 har stemmeret) og 2 elever (hvoraf 1 har stemmeret). Rektor og vicerektor deltager i bestyrelsens møder.
Bestyrelsens medlemmer samarbejder med skolens personale og elever om udvikling og strategi, f.eks. ved deltagelse i pædagogiske arrangementer og arbejdsgrupper herom. Bestyrelsesformanden følger skolen tættere end den øvrige bestyrelse via jævnlige møder med rektor.
Bestyrelsen kan uddelegere konkrete kompetencer til rektor, bl.a. ansættelse og afskedigelse.

Støvring Gymnasiums bestyrelse består af:

 FormandIben Bøgh BahnsenIBB(at)ucn.dk
 Næstformand og repræsentant fra erhvervsrådetPeter Hansenipeha(at)rebild.dk
 Repræsentant fra kommunenLene Schmidt Aalestrupbleaa(at)rebild.dk
 Repræsentant fra Aalborg UniversitetMalene Gramgram(at)cgs.aau.dk
 Repræsentant fra grundskolerneRené Neve Henriksenirnhe(at)rebild.dk
 Repræsentant fra medarbejderneSteen Madsensm(at)sgy.dk
 Repræsentant fra medarbejderneCharlotte Hornch(at)sgy.dk
 Repræsentant fra eleverneSally Pihl Andersen
 Repræsentant fra eleverneVictoria Marie Flensted Kramer

Rektor og vicerektor deltager i bestyrelsens møder.

Kvalitetssikringsplan og målsætninger

Udkast til skolens kvalitetssikringsplan og målsætninger for skoleåret 2022

Kvalitetssikringsplan Målsætning

Referater 2024

Her kan du finde alle referater og bilag fra bestyrelsesmøder afholdt i 2024

Læs mere

Referater 2023

Her kan du finde alle referater og bilag fra bestyrelsesmøder afholdt i 2023

Læs mere

Skolens vedtægter og forretningsorden

Klik for at læse skolens vedtægter og forretningsorden

Vedtægter Forretningsorden

Retningslinjer for udgifter til repræsentation og personalepleje

Udgifter til repræsentation, forplejning og gaver skal begrænses mest muligt, således at Støvring Gymnasium følger den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for institutioner i staten. Udgifterne skal have baggrund i en anledning, der er relevant for Støvring Gymnasium, og der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og de forbundne udgifter.

Klik her