Sproglig

Vores sproglige studieretninger med Samfundsfag B

Studieretning 5:
Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Studieretning 6:
Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B

Studieretning 5 Studieretning 6
Lyttende elev