NGA

Regionaldage og camp

Alle tre spørgsmål i hver region fordyber sig med hver tre regionaldage og en afsluttende regionsamlende 2-dages camp, som er tilrettelagt i samarbejde mellem NGA’s faglige koordinatorer, AAU og UCN. Overnatning foregår fælles for alle på HTX Aalborg.  

Akademigymnasierne er fordelt i følgende 4 regioner med ca. 15 elever fra hver skole. 

Forventninger til regionaldagene

 • Aftal mødetidspunkt i regionalgrupperne (Skal eleverne møde tidligere end normal ringetid? Tag venligst hensyn til at nogle elever kan have temmelig lang transporttid)
 • Forplejning
 • Skolerne afholder selv udgifterne
 • At eleverne blandes i grupper på tværs af skoler
 • At der arbejdes med de præsenterede benspænd (fagets metoder og digital posterfremstilling)

Mulig skitse for regionaldag

 • Velkomst, præsentation og morgenmad
 • Foredrag v/gæstelærer/oplæg/ud af huset etc.
 • Gruppearbejde med udgangspunkt i overordnet tema og produktkrav og inddragelse af foredrag samt lektier
 • Frokost
 • Forsat arbejde med produktet
 • Eftermiddagskage
 • Præsentation af produkterne
 • Afrunding

Hvordan er NGA opbygget og hvem gør hvad?